Directeur M/V

32u p/w

 

The Mall De Baarsjes in Amsterdam is per 1 juni 2020 op zoek naar een

DIRECTEUR (32 UUR), M/V

Stichting The Mall De Baarsjes is een organisatie voor jongerenwelzijnswerk met 9 medewerkers die als hoopvol, betrokken, enthousiast en authentiek worden getypeerd.

Wij werken vanuit jongerencentra en op straat met jongeren van 10-23 jaar in de Baarsjes in Amsterdam West.

Onze missie is om jongeren te zien, te kennen en te erkennen. We gunnen alle jongeren in de Baarsjes, ongeacht hun achtergrond, de kans te ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. We geloven dat een tweede thuis-plek, een veilige groep, onmisbaar is voor deze ontwikkeling. Het jongerenwerk van The Mall creëert zulke plekken. Zowel binnen een tweetal jongerencentra met activiteiten voor meiden en jongens, als op pleinen in de Baarsjes.

Ons werk onderscheidt zich omdat we dicht bij de leefwereld van jongeren staan, sterk relationeel werken en methodisch aan de ontwikkeling van jongeren werken. Ons pedagogisch handelen stemmen we voortdurend af op de doelgroep èn een gedeeld verhaal over goed jongerenwerk wat in een zgn. ‘Identiteitsbewijs’ is opgeschreven, zie www.themalldebaarsjes.nl

De stichting is sinds 2009 verantwoordelijk voor het jongerenwerk in stadsdeel De Baarsjes en bekostigt dit met een jaarlijkse gemeentelijke subsidie. De personeelsomvang is op dit moment 9 medewerkers. De stichting is sinds september 2018 een zelfstandige organisatie waar zij voorheen verbonden was aan Youth for Christ.

The Mall maakt regelmatig gebruik van sommige professionele methodieken van YFC.

De functie

In deze functie geef je zowel inhoudelijk als beheersmatig leiding aan de stichting. Je bent eindverantwoordelijk voor de realisatie en verantwoording van het jongerenwerk en laat deze aansluiten bij ontwikkelingen in de buurt en de prestatieafspraken met het stadsdeel. Je geeft samen met twee senior jongerenwerkers leiding aan het team van jongerenwerkers en vrijwilligers maar je bent zelf ook een teamplayer. Je onderhoudt contact met beleidsmedewerkers en gebiedsmakelaars van de lokale overheid. Je bouwt aan relaties met bedrijven en andere partijen die hun maatschappelijke roeping voelen, zoals scholen en religieuze organisaties. Je zoekt en vindt innovatieve mogelijkheden om het jongerenwerk verder te ontwikkelen in kwaliteit en bereik, binnen en buiten de Baarsjes.

Je legt verantwoording van je werk af aan het bestuur van de stichting.

Jouw profiel

Je hebt een hart voor jongeren en wil je graag voor hen inzetten. Je bent enthousiast over de missie en visie van The Mall de Baarsjes en je hebt aandacht voor innovatie binnen het jongerenwerk. Je kunt mensen vanuit hun kracht verantwoordelijkheid laten dragen, inspireren en motiveren. Een echte teamplayer. Je kunt de visie van de stichting uitwerken in een strategie voor de komende jaren. Je functioneert daadkrachtig en je bent goed in het leggen en onderhouden van belangrijke relaties en in het ondernemen ten behoeve van nieuwe jongerenwerkvormen en -opdrachten. Je bent proactief in het signaleren en inspelen op feitelijke en verwachte ontwikkelingen in de welzijnsmarkt en de stad. Je hebt een sterke ‘drive’ om het jongerenwerk te blijven vernieuwen en verbeteren. Je hebt daarbij een resultaatgericht insteek zonder mensen uit het oog te verliezen.

Daarnaast:

· ben je gemotiveerd om de diversiteit aan religie en cultuur in het team te behouden en zo krachtig mogelijk in te zetten voor het jongerenwerk.

· heb je minimaal drie jaar ervaring in zowel leidinggeven als het jongerenwerk. Heb je voldoende managementvaardigheden om de stichting leiding te geven en verantwoordelijkheden op je te nemen.

· heb je een academisch werk- en denkniveau.

· heb je analytisch vermogen en kun je beleidslijnen naar concrete doelen vertalen.

· heb je commerciële inzichten om The Mall te positioneren in de wijk en in de stad.

· zijn je mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden ruim voldoende voor het schrijven van verantwoordingsrapportages, vertalen van beleidsplannen en het onderhouden van contact met in- en externe contactpersonen.

· ben je communicatief vaardig op alle lagen waar het jongerenwerk zich

bevindt: bestuurlijk-, beleids-, en op operationeel niveau.

· heb je innovatie ideeën passend bij de vraag en het aanbod voor het jongerenwerk.

· ben je bedrijfsmatig competent op het gebied van financiën (jaarrekening, budgetteringen en begroting).

· herken je je in de visie, waarden en ideologie van de stichting, zoals die zijn verwoord in het Identiteitsbewijs Stichting The Mall de Baarsjes.

· woon je in de regio Amsterdam of ben je bereid daar te gaan wonen.

Wat bieden wij

We bieden je een afwisselende baan met veel verantwoordelijkheid en vrijheid om – samen met het team en het bestuur – het jongerenwerk voort te zetten en te vernieuwen.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Je functie is vergelijkbaar met die van ‘Leidinggevende 2’ uit het functieboek bij de genoemde CAO.

Je inschaling in schaal 11 is afhankelijk van opleiding en ervaring.

 

Meer informatie

Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Ton Senf (sollicitaties@themalldebaarsjes.nl/0618687254, voorzitter Raad van Toezicht). Lees ook meer over onze identiteit en werkwijze op de website: www.themalldebaarsjes.nl

Solliciteren?

Stuur je brief en cv per email vóór maandag 1 juni naar sollicitaties@themalldebaarsjes.nl (o.v.v. DB The Mall de Baarsjes). 

Jongerenwerker

24u p/w

 

The Mall De Baarsjes in Amsterdam is op zoek naar een Jongerenwerker (24 UUR)

Jongeren in Amsterdam De Baarsjes worden gezien, gekend en erkend!

Begrijp jij wat jongeren beweegt en doormaken?

Heb jij jongeren iets te bieden?

Wil je aan de slag om jongeren te zien, te kennen en te erkennen?

Als je 3 keer “ja” hebt geantwoord dan hebben wij een interessante vacature voor je. Wij zijn namelijk op zoek naar een:

Verbindende en relationele jongerenwerk voor 24 uur

Samen met het team ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het jongerenwerk in De Baarsjes. We werken vanuit de visie dat jongerenwerk relationeel werk is. We geloven dat iedere jongere er is en mag zijn, ongeacht achtergrond, geaardheid, geloof en afkomst.

De functie

In deze functie ben je het grootste deel van je tijd daar waar jongeren te vinden zijn: in onze jongerencentra, maar ook op straat en bij scholen. Ook kan een deel van de functie worden ingezet (direct of in de toekomst) als schooljongerenwerker. Je begeleidt diverse jongerengroepen in De Baarsjes. Je houdt je bezig met het voorbereiden en uitvoeren van al bestaande activiteiten. Je bedenkt daarnaast samen met anderen nieuwe manieren om de jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling. Ook besteed je tijd aan het individueel coachen.

Je draagt bij aan een opvoedklimaat waar veiligheid, positief gedrag en werken aan talenten centraal staat. Hiermee geven we handen en voeten aan het uitdragen van onze missie.

De primaire doelgroep is jongeren tussen de 10 en 20 jaar, met verschillende culturele achtergronden. Het zwaartepunt van de werkdag ligt in de middag en (minimaal 1) avond. Een van je werkdagen is de dinsdag, de overige dagen zijn in overleg.

Jouw profiel

Je ziet kansen en kan van kansen structurele projecten maken. De Baarsjes is een wijk in transitie, en dat biedt kansen en uitdagingen.

Je bent altijd op zoek naar beter en meer, niet om het beter en meer, maar om de impact bij jongeren. Dat doe je natuurlijk niet alleen, je betrekt actief het netwerk van de buurt in je activiteiten en bouwt zo aan een betere omgeving voor de jongeren.

Jouw enthousiasme inspireert en trekt jongeren aan, je hebt hart voor jongeren. Je beheerst het spel van ruimte geven en grenzen stellen. Je weet wat je wilt en kunt dat omzetten in haalbare doelen.

Wat bieden wij

In De Baarsjes wonen een heleboel leuke, uitdagende, lieve en soms het-bloed-onder-je-nagels-vandaan-halende jongeren, door bij ons te komen werken mag jij ze leren kennen.

The Mall de Baarsjes is een kleine stichting, met al jarenlang ervaring in deze wijk en in dit werkveld. The Mall de Baarsjes is hoopvol, betrokken, authentiek en gepassioneerd. Van onze medewerkers verwachten wij deze waarden. Van anderen horen we terug dat deze waarden worden uitgedragen door onze medewerkers.

We bieden je een afwisselende baan met veel verantwoordelijkheid en vrijheid om het jongerenwerk voort te zetten en te vernieuwen.

Wij zoeken iemand met een HBO-denk en –werkniveau.

Vanwege de samenstelling van het team gaat onze voorkeur uit naar een man.

Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk. Inschaling vindt plaats afhankelijk van opleiding en ervaring.

Meer informatie

Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Youssef Mokhtari, senior jongerenwerker, via de mail; youssef.mokhtari@themalldebaarsjes.nl

Solliciteren?
Stuur je brief en cv per email naar sollicitaties@themalldebaarsjes.nl o.v.v. vacature jongerenwerker.

www.themalldebaarsjes.nl