RvT

The Mall Amsterdam is een zelfstandige stichting met een Raad van Toezicht. 
In de Raad van Toezicht zitten: Ton Senf, Albert Witting, Nadia Kappelhof, Omar Kaddour. 
De leden van de RvT ontvangen een kleine vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden.