RvTThe Mall Amsterdam is een zelfstandige stichting met een Raad van Toezicht. In de Raad van Toezicht zitten: Ton Senf, Albert Witting en Nadia Kappelhof.De bestuurder is Omar Kaddour. De leden van de RvT ontvangen een kleine vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden.