Skip to content

Raad van Toezicht & Jaarverslagen

1. Rechtsvorm en ANBI-status

Stichting The Mall Amsterdam is een algemeen nut beogende instelling en heeft geen winstoogmerk. 

 

De directeur/bestuurder van The Mall Amsterdam is Cecilia Petit. 

 

De raad van toezicht bestaat uit:

Ton Senf (voorzitter)

Omar Kaddour

Nadia Araoui

 

2. KvK-, RSIN- en BTW-nummers

 

KvK-nummer

RSIN

BTW

Stichting The Mall Amsterdam

     34328317  

 

820475749  

 Vrijgesteld van BTW-              verplichting

 

3. Doelen

Het doel van stichting The Mall Amsterdam is om bij te dragen aan de ontwikkeling van jongeren in Amsterdam zodat zij als volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij.

 

4. Missie

Wij bieden de jongeren structuur, veiligheid, openheid en een leuke tijd zodat zij kennis en vaardigheden opdoen en werken aan de ontwikkeling van hun talenten.

 

5. Visie

Wij willen dat jongeren gezien, gekend en erkend worden door hun omgeving: door leeftijdgenoten, buurtbewoners, werkgevers, school, instanties en jongerenwerkers.

We bouwen bruggen tussen jongeren en hun omgeving.

We gunnen alle jongeren ongeacht hun achtergrond, de kans te ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. We gunnen hen de kans zich te ontwikkelen. 

 

6. Beloningssysteem

De medewerkers van stichting The Mall Amsterdam worden beloond volgens de CAO Sociaal Werk.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden.

 

7. Financiële verantwoording

De financiële verantwoording 2022 en een aantal inhoudelijke jaarverslagen vindt u hier:

 

8. Samen voor Jongeren Amsterdam 

The Mall Amsterdam is onderdeel van de stedelijke alliantie van jongeren- en straathoekwerkorganisaties Combiwel, Dock, Dynamo, PerMens, Venzo & Swazoom. Wil je meer weten over wat Samen voor Jongeren Amsterdam de afgelopen jaren binnen Positief Perspectief deed? 

Kijk hier: Samen voor jongeren (adobe.com)

 

 

2023-07-28 SvJA