Skip to content

Over onze visie

Visie – Waarom kiezen we voor deze missie in het werk?

The Mall de Baarsjes wil dat jongeren in de Baarsjes gezien, gekend en erkend worden door hun omgeving. Door leeftijdgenoten, buurtbewoners, werkgevers, jongerenwerkers en instanties. We bouwen bruggen tussen groepen jongeren en hun omgeving.

The Mall de Baarsjes wil dat jongeren de ander gaan zien, leren kennen en erkennen.

Wanneer voelen mensen zich gezien? Als ze opgemerkt en bij naam genoemd worden.

Wanneer voelen mensen zich gekend? Als anderen meer weten dan hun naam alleen. Als anderen iets weten over het gezin waar ze uit komen, welke kwaliteiten en karakter ze hebben, iets van wat er in hen omgaat of wat hun toekomstdromen zijn.

Wanneer voelen mensen zich erkend? Als er ruimte is te ontdekken waar ze vandaan komen en wie ze zijn. Als anderen hen accepteren. Dan is er de ruimte en veiligheid voor jongeren zichzelf verder te ontdekken, te ontwikkelen en experimenteren.

We gunnen alle jongeren in de Baarsjes, ongeacht hun achtergrond, de kans te ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. We gunnen jongeren de kans zich te ontwikkelen.

Lees ons identiteitsbewijs.