Skip to content

Over onze visie en methodiek

Visie Waarom kiezen we voor deze missie in het werk?

The Mall de Baarsjes wil dat jongeren in de Baarsjes gezien, gekend en erkend worden door hun omgeving. Door leeftijdgenoten, buurtbewoners, werkgevers, jongerenwerkers en instanties. We bouwen bruggen tussen groepen jongeren en hun omgeving.

The Mall de Baarsjes wil dat jongeren de ander gaan zien, leren kennen en erkennen.

Wanneer voelen mensen zich gezien? Als ze opgemerkt en bij naam genoemd worden.

Wanneer voelen mensen zich gekend? Als anderen meer weten dan hun naam alleen. Als anderen iets weten over het gezin waar ze uit komen, welke kwaliteiten en karakter ze hebben, iets van wat er in hen omgaat of wat hun toekomstdromen zijn.

Wanneer voelen mensen zich erkend? Als er ruimte is te ontdekken waar ze vandaan komen en wie ze zijn. Als anderen hen accepteren. Dan is er de ruimte en veiligheid voor jongeren zichzelf verder te ontdekken, te ontwikkelen en experimenteren.

We gunnen alle jongeren in de Baarsjes, ongeacht hun achtergrond, de kans te ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. We gunnen jongeren de kans zich te ontwikkelen.

 

De Krachtmethodiek

De overkoepelende methodiek die we gebruiken is de Krachtmethodiek. Deze methodiek is ontwikkeld door HVO Querido [1] en is gebaseerd op de wetenschappelijk onderbouwde methodiek Krachtwerk.[2]

Vanuit de relatie met de jongere onderzoeken we met hem/haar wat zijn/haar dromen en doelen zijn. Welke talenten en mogelijkheden heeft de jongere al, welke wil en kan hij/zij ontwikkelen en hoe helpt hem/haar dat of kan dat hem/haar gaan helpen) om zijn/haar doelen en dromen dichterbij te brengen? It takes a village to raise a child: we bouwen steeds bruggen om te zorgen dat iedereen die bij kan dragen betrokken wordt.

 

De vijf krachtprincipes zijn de basis van al ons handelen:

1.    Contact staat centraal: We maken contact en zijn present door jongeren te zien, te herkennen en te erkennen .

2.    We geloven in de jongeren: We geloven dat alle jongeren perspectief hebben en het vermogen om zich verder te ontwikkelen.

3.    De jongere is de regisseur: Jongeren bepalen waar mogelijk de vorm, richting en inhoud van de begeleiding die ze krijgen.

4.    De focus ligt op krachten: We focussen met jongeren op wat kan, wat werkt en wat inspireert.

5.    Samen meer mogelijk: We gaan met jongeren op zoek naar iedereen die een bijdrage kan leveren aan hun eigen welbevinden en ontwikkeling

Krachtmethodiek

De methodiek biedt vijf heldere kaders

  1. De 5 krachtprincipes vormen de basis van ons handelen in alle lagen van de organisatie. Dat geldt voor de jongerenwerkers, maar net zo goed voor het management, beheerder, secretaresse, directeur en Raad van Toezicht.
  2. We werken planmatig.
  3. We worden structureel (minimaal eens per jaar) geschoold om ons methodisch handelen te versterken
  4. We maken structureel (minimaal om de week) tijd voor reflectie door middel van Time to Talk, casuistiekbespreking en intervisie.
  5. We houden jaarlijks een methodiekscan om de kwaliteit van ons methodisch handelen te toetsen en te borgen

Binnen deze vijf kaders, biedt deze methodiek ook de ruimte die nodig is binnen het jongerenwerk. Het biedt ruimte voor een flexibele en bij de individuele jongere aansluitende werkwijze of voor methoden die een specifieke activiteit, project of traject ondersteunen.

[1] Methodiek – HVO Querido (samenvoorthuis.nl)

[2] Judith Wolf, Krachtwerk. Methodisch werken aan participatie en zelfregie (Bussum 2016).